Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος
Παπακωνσταντίνου Κατερίνα
Αντιπρόεδρος
Λάμπρου Γεώργιος
Γραμματέας
Γακιοπούλου Αλεξάνδρα
Ταμίας
Καραμαγκιόλα Βασιλική
Μέλη
Παπά Μαρίνα
Πετράνης Νικόλαος
Χατζηβεώτης Γεώργιος
Εκπρόσωποι στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία
Αυγέρης Αριστείδης
Τσίνας Πέτρος